Senin, 01 Oktober 2012

PENDIRI SETIA HATI

LEVENSLOOP KI NGABEHI SOERODIWIRDJO
PENDIRI “SETIA HATI”
 
1869     Ki Ngabehi Soerodiwirjo (met als roepnaam Masdan) wordt geboren op de dag Sabtu Pahing. Hij behoort tot de afstamming van de Bupati Gresik-Surabaya.
            Zijn vader, genaamd Ki Ngabehi Soeromiharjo, werkzaam als Mantri Cacar Ngimbang (Lamongan) had 5 (vijf) kinderen, namelijk:
1.     Ki Ngabehi Soerodiwirjo (Masdan)
2.     Noto (Gunari), uit Surabaya
3.     Adi (Soeradi), uit Aceh
4.     Wongsoharjo, uit Madiun
5.     Kartodiwirjo, uit Jombang
De broer van zijn vader, genaamd R.A.A. Koesoemodinoto, had de positie van Bupati Kediri. Deze gehele familie stamt af van Batoro Katong uit Ponorogo, zoon van Prabu Brawijaya Majahapit.

1883     In dit jaar haalt Ki Ngabehi Soerodiwirjo zijn diploma van de 5 jarige openbare school (op 14 jarige leeftijd). Vervolgens verblijft hij bij “de broer van zijn vader” Mas Ngabehi Soeromiprojo, welke de positie had van Wedono Wonokromo, daarna verhuisde en vervolgens de positie beklede van Wedono Sedayu-Lawas, Surabaya.

1884     In dit jaar bereikt hij reeds de leeftijd van 15 jaar en loopt stage als Juru Tulis op het Kantoor van de Controleur van Jombang. Terwijl hij betaald leert, leert hij Pencak Silat die de basis vormt van zijn hobby om zich in de tijd daarna verder te verdiepen in de Pencak-Silat.

1885     In het volgende jaar, waarin zijn leeftijd reeds 16 jaar bereikt, is hij stagiaire op het Kantoor van de Controleur van Bandung, en daar leert hij Pencak Silat van Pendekars van de Priangan, met het resultaat dat hij de jurus leert zoals:
²   Cimande
²   Cikalong
²   Cipetir
²   Cibeduyut
²   Cimelaya
²   Ciampas
²   Sumedangan

1886     Op 17 jarige leeftijd verhuist hij naar Betawi (Jakarta), en hij benut daar om zich verder te verdiepen in de Pencak Silat, tot hij uiteindelijk beheerst jurus zoals:
²   Betawen
²   Kwitang
²   Monyetan
²   Permainan Toya (Stok spel)

1887     Op 18 jarige leeftijd volgt hij de Nederlandse Controleur naar Bengkulu, daar leert hij Pencak Silat waarvan de bewegingen de jurus van West Java vertegenwoordigen.  In het midden van voornoemd jaar verhuist hij met de Nederlandse Controleur naar Padang, en werkt onveranderd in dezelfde werkomgeving. In de omgeving van Padang Hulu en Padang Hilir, verdiept hij voortdurend zijn kennis op het gebied van de Pencak Silat, waar de bewegingen verschillen als ze vergeleken worden met het spel uit de omgeving van Oost Java, Midden Java en West Java. In deze nieuwe omgeving, vormt Pencak Silat een van de spelen voor volks amusement en maakt deel uit van de plaatselijke volks cultuur.
            Vervolgens leert hij van een pendekar en leraar innerlijke kracht, die genaamd is Datuk Raja Betua, uit het dorp Alai, in het subdistrict Pauh, van de stad Padang. Deze pendekar geldt als zijn eerste leraar in het gebied van West Sumatra. Datuk Raja Betua had een oudere broer genaamd Datuk Penghulu en zijn jongere broer was genaamd Datuk Batua, welke gedrieën pendekars waren, die beroemd waren en geëerd werden door de bevolking.

1897     Op 28 jarige leeftijd wordt hij verliefd op een meisje uit Padang. De dochter van een man gespecialiseerd in mystiek gebaseerd de Islam (Tasawuf). Om dit meisje tot vrouw te nemen moet hij een opdracht uitvoeren, met het beantwoorden van de vragen van het geadoreerde meisje, die luiden: “WIE IS MASDAN EIGENLIJK” en “WIE BEN IK EIGENLIJK” (het begeerde meisje?) Omdat hij niet, gebaseerd op zijn eigen gedachten, het antwoord kan geven op de voornoemde vragen, gaat hij leren bij een heer gespecialiseerd in mystiek, genaamd Nyoman Ida Gempol. Dit was een Hoge Hoffunctionaris uit het koninkrijk Bali, welke door Nederland naar Sumatra (Padang) was verbannen, en die bekend was onder de naam Raja Kenanga Mangga Tengah (vergelijkbaar met de naam Desa Winongo – Madiun – Tengah – Madya).
            Vanaf dat zelfde jaar leert hij Pencak Silat van Pendekar Datuk Raja Betua gedurende 10 jaren en verkreeg additionele jurus uit het gebied rond Padang, namelijk:
²   Bungus (uit de haven van Teluk Bayur)
²   Fort de Kock
²   Alang - Lawas
²   Lintau
²   Alang
²   Simpai
²   Sterlak

Als teken van graduatie krijgt hij aangeboden het ereteken dat vormt een Volledig Zwart Uniform.
Vervolgens, de Innerlijke Wijsheid welke hij verkregen heeft van Nyoman Ide Gempol, één gemaakt met de Pencak Silat alsmede de Innerlijke Wijsheid welke hij heeft van Datuk Raja Betua, welke door Ki Ngabehi Soerodiwirjo samengebundeld, wordt de Kennis van PERSAUDARAAN “SETIA-HATI” WINONGO MADIUN.

v     HUWELIJK
        Uiteindelijk kan hij de opdracht, welke gevraagd was door het meisje dat hij adoreert, beantwoorden, met gebruikmaking van de kennis van Persaudaraan “Setia-Hati” zoals hierboven vermeld. Aldus slaagt hij erin het meisje uit Padang tot vrouw te nemen, de dochter van de expert in Tasawuf. Uit dit huwelijk slaagt hij er nog niet in nageslacht te verkrijgen.

1898     Op 29 jarige leeftijd, gaat hij samen met zijn vrouw naar Aceh, en ontmoet daar zijn jongere broer (Soeradi) die daar het ambt bekleed van Controleur DKA (Djawatan Kerata Apa = Bureau der Spoorwegen) in Lho Seumawe.

            In deze omgeving verwerft hij de jurus:
²   Jurus Kucingan
²   Jurus Permainan Binja
In het genoemde jaar, krijgt zijn leraar Guru Besar Raja Kenanga Mangga Tengah O.G. Nyoman Ide Gempol permissie om terug te keren naar Bali. Zijn kennis wordt gewaardeerd door de Broeders van de “S-H” met een motto:
“DE UITERLIJKE BEWEGING LOST OP MET DE INNERLIJKE BEWEGING”
“DE INNERLIJKE BEWEGING WORDT GESPIEGELD DOOR DE UITERLIJKE BEWEGING”

1900     Ki Ngabehi Soerodiwirjo keert terug naar Betawi samen met zijn vrouw, en hij werkt als Stoom Wals Machinist. Dan scheidt Ki Ngabehi Soerodiwirjo, waarna Ibu Soerodiwirjo terugkeert naar Padang en hij verhuist naar Bandung.

1903     Hij keert terug naar Surabaya en bekleedt het ambt van Politie Dienaar tot hij de rang van Sergeant Majoor bereikt. In Surabaya is hij bekend om zijn moed in het bestrijden van misdaden. Dan verhuist hij naar Ujung, waar vaak verstoringen plaatsvinden tussen hem en buitenlandse zeelui.

1903     Hij richt de Broederschap “SADULUR TUNGGAL KECER – LANGEN MARDI HARDJO” op, op de datum Jum’at Legi 10 Syuoro 1323 H.

v  TWEEDE HUWELIJK
1905     Voor een tweede keer treedt hij in het huwelijk met Ibu Sarijati, die op dat moment 17 jaar is, en verkrijgt kinderen uit dit huwelijk zo veel als 3 (drie) jongens en 2 (twee) meisjes, welke allen overlijden op jonge leeftijd.

1912     Hij stopt als Politie Dienaar in overeenstemming met het ontvlammen van het Indonesische nationale gevoel, wat begonnen was sinds het jaar 1908. Hij vertrekt dan naar Tegul en gaat mee met een oom van de overleden broer Apu Suryawinata, die de positie beklede van Opzichter Irrigatie.

1914     Hij keert terug naar Surabaya en werkt voor het Bureau der Spoorwegen (D.K.A.) Surabaya. Vervolgens verhuist hij naar Madiun naar het Magazijn D.K.A. en vestigt zich in de Desa Winongo Madiun.
           
1917     De Broederschap “DJOJOGENDOLO CIPTO MULJO” verandert van naam en wordt de Broederschap “SETIA-HATI” Madiun.

1933     Hij wordt gepensioneerd van zijn werk en vestigt zich in de Desa Winongo Madiun.

1944     Hij geeft de laatste lessen in Balong Ponorogo (Saudara Koesni cs en Soerjatjaroko) Dan wordt hij ziek en uiteindelijk overlijdt hij op de dag Jum’at Legi 10 November 1944 om 14:00 uur (de 24ste dag in Bulan Selo van het jaar 1364 H), in zijn woonhuis in Winongo. Hij is begraven op de Begraafplaats Winongo met een Grafmonument van graniet grafsteen en jasmijn bloemen (bunga melati) rondom.
            “MOGE ZIJN GEEST ONTVANGEN WORDEN AAN DE ZIJDE VAN DE ENIGE ALMACHTIGE GOD”
            Aan het einde van de begrafenis werd Al Qur’an ayat Suci gelezen door Bapak Naib Jiwan om de laatste wens van Ki Ngabehi Soerodiwirjo voor hij overleed te vervullen en werd voorgedragen ayat “Lailatul Qadar” (De Neerdaling van de Goddelijke Openbaring van Allah)
            NOOT: Er is een goddelijke openbaring die springt en zal neerdalen op zijn tijd.
            ZIJN WENSEN ALVORENS ZIJN HEENGAAN WAREN:
1.     Als ik al terugkeer naar de Barmhartige God moge mijn broeders in de “Setia-Hati” altijd eenheid van hart bewaren, altijd harmonieus zijn qua innerlijk en uiterlijk.
2.     Als ik heenga van deze wereld hoop ik dat mijn broeders “S-H” mij oprecht gemeend verontschuldigen.
Ik vertrouw toe aan moeder Nyi Soerodiwirjo zo lang zij nog in deze vergankelijke wereld is.
Surat Yasin ayat 1  :       Yasin    Yasin “Allah alleen is de geen die de betekenis kent”
Surat Yasin ayat 58:       Salaamun Qaulam mir Rabir-Rahiem “Het woord van de Genadevolle Heer zal (klinken) "Vrede”.


Bron: Bapak Soewarno, Pencak Silat Dalam Tiga Zaman